Mormor Stranden - Øresund - Havnen - Lodstårnet
Drop Down Menu

KOMMUNALVALG 2021

Ved valget i 2017 beholdt Venstre i Dragør igen sine 3 mandater og fortsatte med at beholde borgmesterposten. Jeg manglede kun 27 stemmer i at få det 4. mandat, hvilket ville have betydet at jeg var blevet valgt ind. I stedet for blev jeg igen 1. suppleant for Venstre til kommunalbestyrelsen. Det fik betydning da vores borgmester gennem 7 år Eik Dahl Bidstrup besluttede at takke ja til et ny job pr. 1. juni 2021, hvilket beytder at jeg erstatter hans mandat de sidste 7 måneder af valgperioden.

OM MIG
Jeg har boet i Dragør siden 1982. Ugift, har en søn på 26 år. Er 68 år gammel og har været ansat i SAS fra 1971 - 2017, bl.a. som jourhavende Trafikchef og som Flight Dispatcher. Var valgt ind i Dragør Kommunalbestyrelse i perioden 1994-2002, og nogle år derefter formand for Venstre i Dragør i et par år.

Jeg er en aktiv pensionist. Jeg har gennem mange år været formand for Danmarks største civile flyveopvisning, Roskilde Airshow. Siden 2018 har jeg også været formand for Danmarks største flyveklub, Roskilde Flyveklub. Udover dette er jeg næstformand for Grundejerforeningen Nordbo, webmaster for Ældresagen i Dragør samt domsmand/nævning i Københavns Byret. Da jeg holder meget af Italien går jeg til italinesk en gang om ugen. For at holde mig i form går jeg til spining/cykling/fitness et par gange om ugen. Som det også fremgår af min hjemmeside så har jeg ikke sluppet flyvningen helt. Jeg har i 40 år haft et privat flyvecertifikat, som jeg udnytter til nogle dejlige flyveture i Danmark og i USA.
Jeg har rejst meget gennem hele mit liv. Når jeg ikke rejser til USA og flyver, tager jeg til Italien og/eller besøger min søster og hendes familie i Torquay i Sydengland.

Lokalpolitik
Jeg har gennem mange år været aktiv i lokalpolitikken i Dragør, og hvis jeg ikke har været aktiv i kommunalbestyrelsen og/eller Venstre i Dragør har jeg altid fuldt med i de lokale diskussioner på nettet og i lokalavisen.

Jeg stiller derfor igen op til kommunalvalget for Venstre når det afholdes den 16. november 2021, hvor jeg er nummer 4 på kandidatlisten.

Det vigtigste for mig er kommunens økonomi, som til tider kan være noget af en udfordring. Både fordi vi er en mindre kommune med et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune (ikke et ondt ord om Tårnby), men også fordi den Socialdemokratiske regering pålægger flere opgaver på kommunerne uden fuld kompensation. I Dragør oplever vi også et stigende antal ældre og flere krævende borgere på det specialiserede handicapområde, hvilket alt andet lige, betyder større udgifter til kommunen. Det skal der selvfølgelig være penge til, ligesom mange af de andre kerneområder i kommunen, men det kræver en løbende dynamisk økonomisk tilpasning. Som så mange andre aspekter i livet skal der altid prioriteres, og det er en af kommunalbestyrelsens større opgaver.

Som det fremgår af nedenstående prioritering, så er det de områder der har betydning for borgernes dagelig liv jeg prioriterer højest. Det er vigtig at vi har nogle gode skoler til vores børn og at vi kan få dem passet i en daginstitution. Når vi har brug for vores sundhedsvæsen skal det fungerer, om det er hjemmeplejen eller andre områder som gør at vi kan leve et godt liv.
  
Min personlige prioritering er:
  1. økonimien
  2. sundhedsområdet
  3. skoler og daginstitutioner
  4. fritidslivet
  5. erhverslivet
  6. miljøet
  7. infrastrukturen
  8. kulturen
  9. by- og havneudviklingen
  10. turismen
  

  

  

Aktuelle emner og mine synspunkter til disse.

Kulturhus
Bakker om op om et kulturhus på havnen med egenfinansiering
Fremtidig drikkevandsforsyning
Støtter at vi får leveret drikkevand fra andre dele af regionen. Det er billigere, mere driftssikkert og hurtigere at få gennemført.
Engvej
Venstre har ifm. sidste konstituering indgået en aftale om at støtte et boligbyggeri på Engvej med almindeboliger, ungdomsboliger og seniorboliger på et mindre areal. Den aftale løber jeg ikke fra, men skulle der på et tidspunkt opstå mulighed for at udvide arealet og sælge det til et privat firma, vil jeg støtte det.
Kystbeskyttelse
Jeg støtter op om konkurrencevinderens forslag til kystbeskyttelse. Skal gøres i samarbejde med andre interessenter, såsom Sund & Bælt, Tårnby kommune og lufthavnen.
Unesco
Afventer handlingsplan for bl.a. turiststrategi, parkering og infrastruktur samt de økonomiske aspekter. Giver disse områder ikke anledning til bekymring vil jeg være positiv indstillet for at Dragør bliver optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site.
Udvidelser Københavns Lufthavn
Jeg er meget positiv for at Københavns Lufthavne udvider.
Dragør Havn
Jeg ser gerne at der bliver flere byggefelter på havnen som enten udlejes eller sælges.
Selvstændig kommune
Ønsker at Dragør skal fortsætte som selvstændig kommune

Besøg mig på min
Facebook og Linkedin profil.

Du kan læse mine indlæg i Dragør Nyt her

Per Faldborg Olesen Facebook   

Venstres valgprogram. Klik på billedet.

Portrætfoto.
Klik på billedet for større
billede i høj opløsning

Per Faldborg Olesen

Nedtælling til Kommunalvaglet 2021


Budgetaftale for Dragør Kommunes budget for 2022-2025 kan læses her.


Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig på nedenstående formular.

KONTAKTNAVN:
TELEFONNUMMER:
E-MAIL:
BESKED:
   

Opdateret d. 20.9.2023