Mormor Stranden - Øresund - Havnen - Lodstårnet
Drop Down Menu

LOKALPOLITIK I DRAGØR

Ved kommunalvalget i november 1993, blev jeg valgt ind i Dragør Kommunalbestyrelse for Venstre og genvalgt hertil i november 1997. Jeg sad bl.a. i Økonomi- og planudvaglet, var kommunens repræsentant i Luftfartsskolen samt diverse ad-hoc udvalg og forældrebestyrelser. Ved kommunalvalget i 1997 var jeg Venstres borgmesterkandidat, og blev valgt til gruppeformand for Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen.

På grund af uoverensstemmelser med bestyrelsen i Venstre i Dragør valgte jeg pr. 31. maj 2000 at trække mig som gruppeformand og meddelte, at jeg ikke ønskede at genopstille til kommunalvalget i 2001. Ved Venstre i Dragørs generalforsamling den 26. februar 2003 blev jeg efter opfordring fra byrådsgruppen valgt til formand for Venstre i Dragør.

Ved Kommunalvalget den 15. november 2005, forsøgte jeg igen at blive valgt ind i Dragør Kommunalbestyrelse, men det lykkedes desværre ikke. Venstre havde et katastrofevalg og gik fra 4 til 1 mandat.

På Generalforsamlingen for Venstre i Dragør den 8. februar 2006 blev jeg ikke genvalgt til formand, og valgte derfor at trække mig fra det aktive politisk liv.

Efter en pause fra det lokalpolitiske liv, blev jeg på Venstre i Dragør's opstillingsmøde i april 2013, valgt som kandidat til kommunalvalget den 19. november 2013. Jeg blev ikke valgt ind i kommunalbestyrelsen, men blev 1. suppleant. Det samme gjorde sig gældende for kommunalvalgt i 2017.

1. juni 2021 forlod Venstres borgmester Eik Dakl Bidstrup(V) kommunalbestyrelsen for at tiltræde et nyt job, hvorfor jeg som 1. suppleant for Venstre indtrådte i kommunalbestyrelsen de sidste 7 måneder af valgperioden. Jeg kommer til at sidde i følgende udvalg/råd:

  • SSAU, Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget
  • SU, Skoleudvalget
  • BFKU, Børn-, Fritids- og Kulturudvalget
  • Beboer- og Pårørenderådet
  • Biblioteksrådet
  • Folkeoplysningsudvalget
  • § 17,4 Udvalg om klima- og kystsikringJeg genopstillede til kommunalvalget i 2021, men blev ikke valgt ind. Venstre mistede ét mandat og gid fra 3 til 2 mandater.


Bliv medlem af Venstre

Portrætfoto.
Klik på billedet for større
billede i høj opløsning

Per Faldborg Olesen

Opdateret d. 20.9.2023